About me

Rita Dijkstra-Hesselink (1954)

Contact: rita@ritadijkstra.nl

Het werk van Rita bestaat uit eigentijdse moderne quilts, waarbij kleur en vorm een belangrijke rol spelen. Ze geeft de voorkeur aan hand geverfde stoffen, vaak gecombineerd met zijde. Soms vormt de hand geverfde lap het uitgangspunt van het ontwerp van de quilt, andere keren zijn dat een thema voor een wedstrijd of tentoonstelling. Zij zoekt daarbij telkens naar contrasten, zowel in vorm als in kleur. De stoffen worden soms extra bewerkt met textielverf of oliekrijt, bijvoorbeeld via de zeefdruktechniek, sjablonen of stempels. Ook maakt ze gebruik van materialen zoals organza, angelina en angelwire.

Over het algemeen worden de quilts intensief gequilt om een extra dimensie aan het werk toe te voegen. Waar nodig wordt handmatig borduurwerk toe gevoegd.

Experimenten met nieuwe verftechnieken, zoals mono printen, breakdown printen, eco printen en shibori verven zorgen er voor dat het quilten voor haar steeds een nieuwe uitdaging blijft.

Ze maakt deel uit van de art groepen Colorminds en ImportArt.

De Gallery bevat een overzicht van mijn quilts in chronologische volgorde. Er is ook een Pinterest bord beschikbaar.

The work of Rita consists of contemporary modern quilts, in which color and shape play an important role. She prefers hand dyed fabrics, often combined with silk. Sometimes the hand-dyed cloth forms the basis of the design of the quilt, other times it is a theme for a contest or exhibition. She is looking for contrasts, both in shape and in color. The fabrics are sometimes processed extra with textile paint or oil crayons, for example, by screen printing, templates or stamps. She also uses materials such as organza, angelina and angelwire.

In general, the quilts are extensively quilted to add an additional dimension to work. Manual embroidery is added if necessary.

Experiments with new paint techniques, such as mono printing, breakdown printing, eco printing and shibori dyeing ensure that the quilting remains a new challenge for her.

She is part of the art groups Colorminds and ImportArt.

The gallery contains a summary of my quilts in chronological order. There is also a Pinterest board available.